Om APV-spillet

 

  • APV-spillet arbejder med elektronisk ind-rapportering og dokumentation via app/pdf print.
  • APV-spillet og de resultater, der registreres, er tilgængelige så både ledelsen, de ansatte og Arbejdstilsynet kan læse dem.
  • APV-spillet tager jeres virksomhed igennem de relevante lovkravsbaserede faser indenfor måling af psykisk arbejdsmiljø.

 

Praktiske forhold

  • APV-spillet tager blot 1½ time at gennem-føre og hvert enkelt spil kan afvikles af op til 6 personer.
  • APV-spillet kan afvikles i workshop-form med op til 100 deltagere på samme tid i en 3 timers seance.
  • APV-spillet kan bruges af arbejdsmiljø-konsulenter som håndgribeligt redskab til indsamling af data og etablering af hand-lingsplaner.
  • APV-spillet er nemt at gennemføre via instruktions-videoer og træningsmanualer, der følger med spil-kittet.

 

Fra kortlægning til feedback!

Medarbejderne spiller APV-spillet og ind-rapporterer deres handlingsforslag i Dashboard. Stressmap app’en er forbundet til en central database, hvor handlingskort fra spillet matches og konverteres til et grafisk overblik for ledelsen.

 

Gap analyse og handlingsplan! 

Gennem APV-spillets teknologi vil ledelsen kunne se, hvor de skal sætte ind I forhold til individuelt niveau, team niveau, ledelses, – eller organisationsniveau.

APV-spillet beskriver og dokumenterer arbejdsmiljøpro-blemer indenfor det psykiske arbejdsmiljø. Spillet giver jeres virksomhed konkrete værktøjer til, hvordan I kan løse de problemer, der bliver synliggjort. APV-spillet sørger for, at I kan etablere konkrete handlings-planer, der bl.a. beskriver, hvornår, af hvem og hvordan eventuelle problemer skal løses.