Stressmap ®© bygger kompetencer

Problemet er at stresshåndtering ofte er fokuseret på individuelle behandlingstilbud.

  • GRUPPESAMMENHÆNGE, overses ved individuel behandling og individet oplever at være alene med problemet.
  • ARBEJDSPLADSEN skrider ofte ind efter stress er opstået og primært på individuelt niveau med ekstern psykologhjælp.
  • LEDELSEN bliver ofte udpeget som en hovedårsag til arbejdsrelateret stress og ledelsen mangler ofte værktøjer til forebyggelse.
  • DIALOG OG KENDSKAB til stress for medarbejderne opnås ofte på bagkant af problemet men ikke før det rammer!
  • MASSIVE personlige og økonomiske omkostninger opstår i kølvandet på at en medarbejder bliver sygdomsramt pga. stress.

Stressmap løser disse udfordringer!

Stressmap er udviklet af Jesper Bang-Olsen (Cand.merc / EMP Insead), Carsten Thomas Hansen (Cand.psych) i samarbejde med Læge Dr. Med. Bo Netterstrøm. Stressmap diskuterer trivsel vs. virksomhedens mål og giver samtidig deltagerne en forståelse af: ”Hvad der skaber stress og hvad, der afhjælper stress på arbejdspladsen”.

Under trygge rammer kan medarbejdere og ledelse spille sig til viden om arbejdsrelateret stress. Der simuleres i et virtuelt univers via virkelige historier om personer og medarbejdere, der oplever arbejdsrelateret stress.

  • Stressmap er forebyggelse, håndtering og udvikling på samme tid!
  • Stressmap giver indblik i hvilke arbejdsmiljøfaktorer der kan være gældende relateret til stress?
  • Stressmap giver indblik i hvilke personlige karakteristika, der kan være gældende relateret til stress?
  • Stressmap giver indblik i hvilken indflydelse arbejdsmiljøfaktorer kan have på bestemte personlige karakteristika, der påvirker muligheden for tilfredshed hos medarbejderen og dermed håndtering af stress.
  • Stressmap giver indblik i hvilke grundlæggende tiltag en person eller gruppe, der indgår i en specifik arbejdskontekst, der er defineret af specifikke arbejdsmiljøfaktorer kan foretage sig i relation til sit arbejdsmiljø.

Stressmap spil gennemgang

Tabellen nedenfor viser mere om vores forskellige implementeringsmodeller. Kontakt os for at høre nærmere om hvad der passer til jeres behov.