Betingelser for Stressmap event

Kursusbetingelser og praktiske oplysninger

Vi arbejder hele tiden på at udvikle kurser, samt at være en vigtig formidler af hvad der forebygger stress og forbedrer trivsel. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os, hvis du har en idé til et kursus eller seminar, som du mener, der måtte være behov for.

Priser

Alle priser oplyses ekskl. moms. Priser benævnt med ophold (internat) har alle omkostninger til undervisning, materialer, ophold og fortæring inkluderet i prisen, med mindre andet er angivet. Afbestilling følger principielt nedenstående afbestillingsregler. Kaffe og vand er inkluderet.

Fakturering

Ved tilmelding er det vigtigt, at vi modtager nøjagtige oplysninger om navn, adresse til brug for korrekt fakturering. Ved forkerte eller mangelfulde oplysninger, som medfører kreditering og omfakturering, tillægges den nye faktura et administrationsgebyr på kr. 250,00.

Afbestilling

Hvis du får behov for at afbestille din tilmelding til et kursus, temadag m.m. gælder følgende afbestillingsregler:

Kurser eller seminarer:

  • Indtil 2 uger før arrangementet kan tilmeldingen afbestilles uden afbestillingsgebyr
  • Mellem 2 uger og 1 uge før arrangementet opkræves et afbestillingsgebyr på 50 % af prisen
  • Mindre end 1 uger før arrangementet opkræves der fuld pris

I stedet for at afbestille er du velkommen til vederlagsfrit at give din plads videre til en kollega. Dette skal dog meddeles os inden arrangementets start.

Rabat

Ved samtidig tilmelding af min. 5 personer på samme kursus eller temadag opnår I en rabat på 10%. Jeres gruppetilmelding skal meddeles via hello@stressmap.dk

Kursusbevis

Hvis du har brug for det, udsteder vi gerne et kursusbevis til dig. Vores psykolog vil attestere det til dig.

Generelle forbehold

Vi forbeholder os retten til at foretage ændring af tid, sted, pris og indhold, hvor dette skyldes eksterne forhold, som vi ikke har mulighed for at påvirke.

Der tages i det hele taget forbehold over for force majeure og andre udefrakommende begivenheder forhold, som ligger uden for Stressmap teamets og Level18CPH ApS’ direkte indflydelse.

Ansvarsfraskrivelse

De kurser vi udbyder er lavet med formålet, forebyggelse i håndtering af arbejdsrelateret stress. Kurserne er baseret på Stressmap spillet og bygger på forskning samt praktisk erfaring fra de psykologer eller læger vi samarbejder med. Level18CPH ApS samt vores undervisere eller facilitatorer har intet ansvar for eventuelle efterfølgende effekt eller negative konsekvenser for din/jeres deltagelse på vores kurser. Du/I er indforstået med, at du/i alene har ansvaret for eventuelle handlinger, reaktioner eller konsekvenser af det indhold du/i bliver eksponeret for eller arbejder med under vores kurser. Du/i får i forbindelse med kurset udleveret en personlig handlingsplan og det er dit/jeres eget ansvar at arbejde med handlingsplanen efterfølgende og Level18CPH ApS eller vores undervisere fraskriver sig ethvert ansvar herfor.