Velkommen til
Stressmap! ©

 

Gør medarbejder feedback nemt og sjovt | Stressmap brætspillet italesætter trivsel i et simpelt gruppebaseret format, der kan anvendes af små såvel som store virksomheder. Dashboard app'en leverer overblikket over data, hvilket gør action nemt bagefter.

SM_A450x295

 

ANALOGT & DIGITALT

Stressmap øger trivsel, forebygger stress og øger kompetenceniveauet hos medarbejderne så de får mere kendskab til hvad der skaber bedre trivsel. Spillet forøger endvidere medarbejdernes robusthed i forhold til stress. Spillet samt Stresmapp apps er designet til virksomheder, der vil motivere til refleksion, handling og engagement hos såvel individ som gruppe.

Stressmap er et designbeskyttet brætspil om arbejdsrelateret stress. Spillet er udviklet af Jesper Bang-Olsen (Cand.merc / EMP Insead), Carsten Thomas Hansen (Cand.psych) i samarbejde med Læge Dr. Med. Bo Netterstrøm. Stressmap diskuterer trivsel vs. virksomhedens mål og giver samtidig deltagerne en forståelse af:
”Hvad der skaber stress og hvad, der afhjælper stress på arbejdspladsen”.

stress free

Undgå for alt i verden "Fælles zumba"

Det er afgørende, at en leder går forrest i forhold til at legitimere stress og skabe tillid til, at man kan komme til dig, når man føler sig belastet.

IMG_0518

Stressmap i Ingeniørforeningen IDA

Hvad er stress og hvad stiller man op med stress? Det er komplekse spørgsmål, der ikke har et entydigt svar. IDA tilbyder sine medlemmer at låne dialogspillet Stressmap, der kan bruges til at give deres medlemmer og deres kollegaer nye værktøjer på arbejdspladsen til forståelse og håndtering af stress.

Still 4

Stressmap workshops eller Train the Trainer

Udover workshops, tilbyder Stressmap reelt en certificering i at køre Stressmap i virksomheden. Modellen er et system til implementering af de koncepter Stressmap producerer og den teknologi der anvendes til at anvende spillet i organisationer.

Bo

Guide i god stressledelse

Hvad gør du som leder? Hvordan kan kontakten med den sygemeldte forløbe? Hvordan hjælper du den sygemeldte bedst muligt tilbage? Og hvad med kollegaerne?

Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte os her.

Forside