Certificeret i Stressmap?

Stressmap tilbyder licensering til samarbejdspartnere, som reelt er en certificering i at køre Stressmap i virksomheden. Modellen er et system til implementering af de koncepter Stressmap producerer og den teknologi der anvendes til spillet i organisationer. Modellen er baseret på et tæt og vedvarende samarbejde mellem virksomhederne og Stressmap.
 

 

Eksempel på forløb for en virksomhed, hvor virksomheden udpeger en nøgleperson, en projektleder, der bliver certificeret i Stressmap.

  • Etablering og planlægning af ét kickoffseminar i Ledergruppen, faciliteret af Stressmap. Dette præciseret som forberedelse og afvikling af 3 timers kickoffseance, hvor tidspunktet er valgt af Virksomheden hvor Stressmap team afvikler et foredrag om stress på arbejdspladsen og gennemgår spillet som støtte til spilforløbet og ledelsens forståelse og håndtering af arbejdsrelateret stress.
  • Implementering af ét ”train the trainer” koncept, hvor virksomhedens projektleder kan afvikle spil/workshops samt dialogmøder internt i virksomheden. ”Train the trainer” konceptet vil bestå i udlevering af trænermanual samt træning i afvikling af spillet.
  • Etablering og Opsætning af en model for workshopseancer hvor virksomhedens projektleder for ca. x* 20 personer kan afvikle workshops overfor medarbejderne. Stressmap leverer coaching i spilafvikling og sparring på den første af de workshops der skal afholdes.
  • 4 stk. spil inkl. licenser, licenser som i første omgang vil løbe i aftaleperioden på 1 år og som dækker ubegrænset anvendelse internt i Virksomheden. I disse licenser er inkluderet produktion af 2 stk. Stressmap spil med Virksomhedens logo inkl. Spillebrikker, instruktionsvideo og printmanualer.
  • Etablering af 2 skræddersyede historier til virksomheden hvor Stressmap skriver historierne baseret på interview og input fra virksomhedens projektleder.

Kontakt os for at høre mere