STRESSMAP DASHBOARD

STRESSMAP DASHBOARD er et digitalt værktøj, der gør det muligt for ledelsen at benchmarke deres holdning i forhold til virksomhedernes velvære vs. medarbejdere og afdelinger opfattelse af det samme! Spillet er “agent” for de ansatte, der rapporterer om handlinger, der bestemmer forandring, der kan optimere medarbejdertilfredshed, individuel præstation og en situation med så lidt stress som muligt i hele organisationen.

Fra kortlægning til afspilning til feedback!

Medarbejderne spiller Stressmap og sender deres handlingsforslag gennem dashboard. På den måde vil medarbejderne kunne indsætte deres spillekort og handlings valg.

Dashboardet er forbundet til en central Stressmap-database, og valgene matches med ledelsesideer af de samme handlingsparametre. Disse (anonyme) valg af handlinger vises via dashboardet og konverteres til områder, hvor stress kan reduceres og medarbejdernes trivsel kan forbedres.

Gap analyse og handlingsplan! Gennem Stressmap-teknologien og -metoden vil ledelsen kunne se “hullerne” i forhold til deres egne holdninger til trivsel og virksomhedernes generelle velfærd på gruppe-, hold- og individniveau. På basis af dette kan de evaluere nødvendige handlinger vs. medarbejder input fra spillet.

Fordele og value drivers

Dashboardet kortlægger, hvor actionkortene er placeret i spillet. Dashboardet giver overblik over: Er der noget, der skal ændres på det personlige plan for den enkelte medarbejder? Har du dine nærmeste kolleger og din chef nødt til at handle på holdniveau? Måske er det ledere generelt, der skal handle, eller måske er der behov for dybe ændringer i hele organisationen? Spillet giver konkrete forslag til, hvordan actionkort kan placeres i matrixen vs. organisatoriske niveauer. Taler vi “her og nu” handlinger? Taler vi om “Varige handlinger” eller taler vi om handlinger, der blot skal betragtes som handlinger, hvor vi skal skabe bedre modstandskraft på forskellige niveauer i organisationen? Tanken er at identificere relevante potentielle handlinger, der kan implementeres i organisationen for at forbedre virksomhedens velbefindende og reducere stressniveauet generelt.