Additional Publications

1. Netterstrøm B, Conrad N, Bech P et al. The relation between psychosocial work related factors and the development of depression. Epidemiol Rev. 2008;30:118-32.

2. Netterstrøm B, Gyntelberg F et al. Work-related Psychosocial factors and the development of ischemic heart disease. Cardiology in Review. 2009;17:83-97.

3. Netterstrøm B & Bech P. Effect of a multidiciplinary stress treatment programme on the return to work for persons with work-related stress. A non-randomized controlled study from a stress clinic. BMC Public Health 2010;10:658-65.

4. Netterstrøm B, Blønd M, Nielsen ML, Eskelinen L, Ruguleis R. Development of depression during organizational change. A 2 year follow up study on civil servants. Scand J Work Environ Health 2010; 36:445-8

5. Netterstrøm B. Stress. Forebyggelse og behandling (Prevention and treatment of stress). Ugeskr Laeger. 2012 Jan 23;174(4):214-6. Danish.

6. Borritz M, Netterstrøm B, Eller N. Stressbehandling – rådgivningsguide for almen praksis. Månedskrift for Praktisk Lægegerning 2012;90: 432-9.

7. Netterstrøm B,  Friebel L, Ladegaard Y. The effect of a multidiscipliary stress programme – the Kalmia concept- on symptom reduction and return to work. J Environ Occup Sci. 2012;1:111

8. Netterstrøm B. Job strain as a measure of exposure to psychological strain. The Lancet, 2012,  280: 1455-6

9. Netterstrøm B. Stress. I: Kjøller M et al eds: Sundhed og sygelighed i Danmark, Statens Institut for folkesundhed. , København 2008.

10. Netterstrøm B. Fysiologiske mekanismer for sammenhængen mellem stress og sygdom. I: Lund R et al eds. Medicinsk Sociologi 2.udgave,  Munksgaard, København 2011.

11. Netterstrøm B. Stress.  I Sundhedspsykologi, Friis Hasche E ed, Munkgaards Forlag udkommer 2013

12. Netterstrøm B. Stress og Arbejde. Nyeste viden om Årsager, konsekvenser, behandling og forebyggelse. Hans Reitzels forlag udkommer 2013