Stressmap – et dialogspil i Ingeniørforeningen IDA


Men hvad er stress, har vi alle den samme opfattelse af begrebet og hvad pokker stiller man op med stress?

Det er komplekse spørgsmål, der ikke har et entydigt svar, for vi er alle forskellige, og ikke 2 arbejdspladser er helt ens. Derfor kan IDA tilbyde medlemmerne at låne dialogspillet Stressmap, der kan bruges til at give IDAs medlemmer og deres kollegaer nye værktøjer på arbejdspladsen til forståelse og håndtering af stress.

 

 

Formålet med spillet er at give en afklaring, så man ved hvad det er, man taler om, når arbejdspladsen skal handle på stressen. Stressmap i IDA kan fx bruges i en klubbestyrelsen inden et møde om stress med ledelsen, blandt gruppen af tillidsrepræsentanter eller sammen med konsulenter fra personalekontoret, så man kan arbejde på den fælles forståelse af vejen til trivsel.

Stressmap er opdelt i 3 dele

Første del handler om forståelsen af stress. Her arbejdes der med, hvad der kendetegner en stresset person.

Anden del handler om at finde årsagen til stress, samt hvordan man gennem faktiske handlinger kan skabe bedre rammer for bedre trivsel.

Tredje del handler om at definere hvilke tiltag, der kan igangsættes på medlemmernes egen arbejdsplads. Der tages udgangspunkt i 4 niveauer for tiltag; det personlige niveau, team-niveau, ledelsesniveau og det organisatoriske niveau. Tiltagene kan være varige ændringer, her og nu tiltag eller arbejde med robusthed.

Det praktiske

IDA sørger for, at medlemmerne modtager spillet med posten. Der følger en manual med spillet plus en instruktionsvideo og det er let at gå til.

Hvis alle spil skulle være udlånt, vil medlemmerne modtage besked om dette med angivelse af, hvornår du vil kunne forvente at modtage det.

Se mere her: http://ida.dk/content/stressmap-et-dialogspil