Undgå for alt i verden “fælles Zumba”!

Virksomheder har tendens til at starte det forkerte sted ift. stress på arbejdspladsen. Dette er den helt klare erfaring fra de undersøgelser og projekter Læge og stressforsker Bo Netterstrøm har deltaget i de seneste par år.

Bo Netterstrøm har erfaring med stress og er nok en af Danmarks førende indenfor feltet i Danmark. Bo Netterstrøm er aktiv i Invert Lab og medvirker som Ekspert til at forædle og udbrede produktet Stressmapp.

Bo Netterstrøm’s erfaring er, at kollegaer på mange arbejdspladser må dække den sygemeldtes arbejde under sygefraværet. Dette er problematisk på flere måder. For det første kan det skabe en irritation mod den sygemeldte, og en gradvis langsom tilbagevenden bliver konfliktfyldt. For det andet kan det øge risikoen for, at flere bliver sygemeldte med stress. Ledernes umiddelbare handling er, at de “forhandler opad” (dvs. siger fra i forhold til urealistiske mål og deadlines fra øvre ledelse for at skærme medarbejderne), prioriterer arbejdsopgaverne og laver en realistisk målsætning for afdelingen under sygefraværet, således at kollegaerne ikke blev overbelastet yderligere.

Dette er måske en forståelig løsning for medarbejderne, men for en virksomheds performance og konkurrenceevne kan denne menneskelige handling fra en mellemleder være meget problematisk.

Forebyg, træn, og undgå at det sker igen!

Virksomheden er nødsaget til at tilføre konkret viden om stress til arbejdspladsen.
Blandt ledere og kollegaer er der generelt en meget begrænset viden om stress, -symptomer og -belastninger. Problemet er, at stress ofte bliver forbundet med en personlig svaghed, og netop dette kan udmunde i en irritation og utålmodighed i forhold til den sygemeldte. Bo Netterstrøm’s erfaring far talrige undersøgelser i virksomheder er, at medarbejderne savner konkret viden og værktøjer til, hvordan de skal håndtere situationen. Flere ledere har ikke mulighed for at få professionel rådgivning i forhold til situationen og må selv finde på noget.

Løsningen på nogle arbejdspladser er, at der bliver indført tiltag, som slet ikke løser stressproblematikken, men i værste tilfælde forværrer situationen. Bo Netterstrøm har set flere eksempler på at løsningen – den såkaldte “fælles zumba” hvor gruppediskussioner og lege blev initieret for at løse stressproblemerne. Dette havde til formål at styrke fællesskab og afstresse medarbejderne, men løste slet ikke stressproblematikken, da medarbejderne følte sig så presset i arbejdet, at selv et toiletbesøg var problematisk. Således øgede “zumbaen” arbejdspresset på grund af den tid, det tog, og signalerede en manglende ledelsesmæssig forståelse for situationens alvor.

Virksomhederne skal være åben omkring stress og villig til at foretage de nødvendige forandringer
Stress forbindes ofte med svaghed, og det er derfor sårbart at skulle vedkende sig, at man er stresset både over for sig selv, kollegaer, men i særdeleshed over for lederen. Mange vil gå langt for at undgå at skulle bede sin leder om hjælp. Det er derfor afgørende, at en leder går forrest i forhold til at legitimere stress og skabe tillid til, at man kan komme til dig, når man føler sig belastet.

En legitimitet og forståelse for signaler og afhjælpning omkring stress på arbejdspladsen er fordelagtig, fordi medarbejderne vil komme tidligere, når de føler sig belastet, i stedet for i lang tid at kæmpe for selv at klare det. Således kan en sygemelding måske helt undgås, eller man kan nøjes med en deltidssygemelding. Hvis ledelsen tidligere har vist rumlighed og hjulpet syge medarbejdere, vil andre medarbejdere føle sig trygge i forhold til at komme og bede om hjælp.

Åbenhed skabes således først, når der er en viden om stress og en reel villighed fra ledelsens side til at foretage de nødvendige forandringer i forhold til belastningerne. Mange virksomheder er kendetegnet ved at ledelsen føler at de er åbne omkring stress, men hvor medarbejderne absolut ikke vil henvende sig af frygt for at stå forrest i rækken til næste prikkerunde.

Dette paradoks er hele grundlaget for hvorfor Stressmapp er et centralt værktøj i fremtiden for virksomhed og medarbejdere. Det kan skabe de rette rammer og ændre såvel ledelse som medarbejderes holdning til stress.
Få mere viden om stress
Du kan læse mere om resultaterne fra COPEWORK-projektet, hvor Bo Netterstrøm var central deltagter. Download rapport fra undersøgelsen på hjemmesiden www.copestress.dk.